CILLIT PARAT ECO


Els equips Cillit Parat Eco són descalcificadors compactes extremament 
versàtils i adaptables a múltiples necessitats d’ús. 

Estan constituts per una ampolla de material plàstic que conté el llit de 
resines d’intercanvi iònic, un dipòsit per l’acumulació de sal i preparació 
de salmorra i un sistema electrònic de control. 

L’ampolla de resina és independent del dipòsit de salmorra però es troba situada unida a aquest format un únic cos per facilitar la instal·lació de l’equip. . Inclou una pantalla amb indicació gràfica dels principals paràmetres: autonomia restant, numero de regeneracions efectuades, 
consums diaris, avís de manteniment
.

Esquema de la instal·lació  

1. Esquema de la instal·lació descalcificador per l’aigua potable amb filtre i dosificador.
2. Esquema de la instal·lació descalcificador per ús tecnològic amb filtre.