Aerotèrmia

Què és l’Aerotèrmia?

L’Aerotèrmia consisteix en aprofitar l’energia de l’aire exterior i utilitzar-lo com a energia renovable per climatitzar un habitatge. D’aquesta manera, ja d’entrada, observem dos grans avantatges per a l’usuari i a la sostenibilitat:

  • Que el 80% de l’energia emprada s’extreu de manera natural,  sense efectes nocius per l’ambient i sent purament renovable, deixant només un 20% per la despesa elèctrica.
  • Emprar  tanta quantitat d’aire, l’usuari  experimenta un gran  estalvi en la factura, limitant el cost tan sols al petit percentatge d’electricitat.

A  diferència  dels sistemes que utilitzen íntegrament gas, gasoil o electricitat, l’Aerotèrmia permet estalviar-nos  al  voltant  d’un  50% en l’ús d’aquestes  energies. D’aquesta manera podem obtenir aire per a la refrigeració, per a la calefacció i, també, calor per adquirir aigua calenta sanitària.

Tot en un, per sentir-nos còmodes en les nostres llars els 365 dies de l’any. I a més, mitjançant d’un sistema que  funciona a través d’energia renovable amb tots els avantatges mediambientals que això comporta.

Bomba de calor: una solució eficient per la teva llar

Per a l’obtenció de calor, sigui per a la calefacció o al circuit d’aigua sanitària, s’empren bombes de calor. La bomba de  calor aire-aigua Aquarea  de  Panasonic permet  cobrir totes les necessitats d’un habitatge, una tecnologia  capdavantera  que  obté un COP  (Coeficient de  Rendiment) molt elevat que dóna com a resultat un estalvi al voltant d’un 50%. Això  significa  que,  per  cada  kW  que  es  consumeix,  produeix  5  kW  d’energia,  la  qual cosa fa que el rendiment sigui molt significatiu.

Per què triar una bomba de calor? 

  • Factures de calefacció i costos de manteniment reduïts
  • Redueix la teva petjada de carbó
  • Fàcil d’integrar en la majoria de sistemes de calefacció
  • Alternativa eficient als sistemes de gasoil, gas i elèctric
  • Compatibles amb altres fonts d’energia eficients, com de panells