Biomassa, Geotèrmia i Tèrmica…

Les energies renovables són el futur i a LIPAMA això ho tenim molt present!

Realitzem projectes clau en ma de Biomassa, Geotèrmia i Tèrmica, amb estudis i anàlisi de viabilitat de les instal·lacions, tenint en compte unes indicacions claus per a la correcta ubicació de la seva instal·lació:

casabiomasaPlantejar el projecte quan està encara sobre plans és molt beneficiós ja que ens permet integrar la instal·lació a l’edifici, encara que aquest no és un requisit imprescindible ja que pot ser igualment viable en habitatges particulars o edificis ja construïts.

Es valoren i estudien els espais disponibles per a la sala de calderes i la sitja (una caldera de biomassa sol ser més gran que una convencional). Presentem diferents possibilitats d’integració i determinem l’autonomia de la caldera en funció de les aplicacions o de la potència instal·lada.
Analitzem les variables claus que influeixen a l’hora de determinar la caldera idònia com ara el nivell d’aïllament, la temperatura exterior, el tipus d’ús, les renovacions de l’aire o el consum d’Aigua Calenta Sanitària.

calderapelletsRealitzem un estudi en relació al tipus de combustible més convenient per a cada cas i estudi de costos per veure la rendibilitat econòmica de la inversió.
Ens fem càrrec de la legalització i tramitació de tots els permisos necessaris davant els diferents organismes (tant ajuntaments com el Servei Territorial d’Indústria de la Comunitat Autònoma corresponent)

Realitzem els projectes d’execució i les memòries tècniques (amb el seu corresponent visat, en cas que sigui necessari). A través d’un departament d’enginyeria amb gran experiència i molt preocupat pels últims avenços tecnològics.

Executem la instal·lació amb tots els equips necessaris utilitzant sempre materials de primera qualitat i oferint als clients una àmplia varietat de calderes, sempre recomanant les més adequades per a la seva instal·lació concreta ja que es realitzen estudis personalitzats.

Instal·lem calderes per a tot tipus de clients:

– Per a ús domèstic en habitatges unifamiliars o comunitats de veïns.
– Ús industrial com a empreses que requereixen vapor per als seus processos productius.
– Empreses del sector serveis com hospitals, escoles, naus, explotacions agrícoles i ramaderes, piscines climatitzades, esglésies …


Perquè la Biomassa? Un recurs energètic de futur.

biomassaLes instal·lacions de Biomassa requereixen una inversió inicial alta però la seva amortització s’aconsegueix en un curt període de temps mitjançant l’estalvi en el consum de combustible. Hi ha certes indústries que generen residus a través d’activitats agràries (llenyosos, herbacis …), agroalimentàries, ramaderes, forestals o fusteres. Aquestes empreses podran explotar els seus residus i convertir-los en subproductes, ja que poden aprofitar com a Biomassa residual (seca i humida).
Com més gran és el consum, més rendible és la instal·lació d’una caldera de biomassa davant d’altres instal·lacions convencionals (la rendibilitat augmenta per als grans consumidors)


Perquè la Geotèrmia? És l’energia més eficient, la que pensa.

geotermiaPermet cobrir les necessitats de climatització i d’aigua calenta sanitària d’una forma molt eficient i res contaminant, amb un rendiment i grau de comfort elevats.
El desemborsament inicial és compensat i amortitzat en molt pocs anys, mitjançant el significatiu estalvi en energia que suposen aquests sistemes.

 


Perquè Energia solar tèrmica?  La utilització del sol per un bon ús domèstic.

solartermicaLes instal·lacions de plaques solars tèrmiques es caracteritzen per tenir un curt període de retorn de la inversió. El seu objectiu principal és aconseguir el màxim estalvi d’energia convencional mitjançant l’aprofitament d’un bé inesgotable i gratuït: el sol. Permet cobrir les necessitats d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització durant tot l’any.

 


Tots els productes que utilitzem tenen la Qualitat Garantida i treballem amb marques capdavanteres com: